כונה- 250 יח"ד פלוס מרכז מסחרי

מדורג כלפי מטה ומעליו "גג ירוק" כגינה ציבורית