בית בדיאלוג עם הר תבור שמולו

בשיתוף עם אדריכלית יעל שוץ גביש