בית בהשראת "צריף פשוט" בשרון

בשיתוף עם אדריכלית יעל שוץ גביש