אנדרטה להנצחת המורשת האתיופית

תכנון עבור עיריית קריית גת