עיריית אילת

בשיתוף עם אדריכלית יעל שוץ גביש ואדריכל מיקי אורן