בניינים לשימור

לשימור מבנים ישנו ערך היסטורי, תרבותי ואדריכלי. העבודה שלנו כאדריכלים, הינה לשמר את השכבות הישנות תוך כדי שילוב השכבות החדשות.